BadHoliday

Гъливер Травел е некоректна туристическа агенция

От името на три лица, на 28.02.2014 г. сключих договор за екскурзия - Италия за класици и новатори, за дата 02.09.2014 г. и внесохме депозит на същата дата.

Четиринадесет дни преди датата на тръгване, както е по общите условия на фирмата, преведохме останалата сума, тъй като екскурзията беше потвърдена. На 26.08.2014 г. от фирмата ни уведомиха по телефона, че няма необходимият брой туристи и естествено няма да пътуваме. Предложиха ни други дестинации, които ние отказахме и изпратихме съобщение по електронната поща да ни възстановят парите, както е по договор (по Закона за туризма - срокът е 7 дневен от уведомяването). След многократни телефонни разговори и уверенията на г-жа Ирена Стоянова, че сумата "утре" ще бъде в банковата сметка, вече 14 дена парите все още ги няма. Те ни провалиха графиците за отпуск.

Не е нормално до последния момент да гарантират, че ще се осъществи екскурзията и да се преведат останалите пари по договора, а впоследствие да не възстановяват парите в срок.

Ние не сме се отказали и си търсим правата!

Автор: Анелия (petkova211163@abv.bg)
Написано на 11 септември 2014 в 11:28 ч.

 

Екипът на Bad Holiday не носи отговорност за изказаните становища. Отговорност за съдържанието на всяка предоставена информация носи авторът й. Всяко доказано невярно твърдение и коментарите към него се изтриват незабавно.